Хотел Гогов

Спорт и рекреација

Велосипедска и трим патека: Пехчево – Равно Борје – Пехчево

Патека: Пехчево - Равно Борје - Пехчево
Категорија: Лесна
Старт: Пехчево
Крај: Пехчево
Висина: 186 m
Должина: 7.17 km
Време на движење со велосипед: 1 час

Патеката започнува во Пехчево, на надморска височина од 1000 метри и должина од 7,17 километри. Оваа велосипедска патека e достапна за сите рекреативци поради тоа што е категоризирана како лесна. За време на возењето се поминува низ прекрасните шуми составени од Арис Дуглазија, Бел и Црн бор. Времето потребно за возење на оваа патека е околу 1 час, што е сосема доволно за еден лесен кардио тренинг или релаксирачко возење по убавата Пехчевска околина.   

https://www.bikemap.net/en/route/3491028-pehcevo-proba-1/#/z14/41.74508,22.93115/terrain