Хотел Гогов

Спорт и рекреација

Локалитет Св. Петка

На 4 километри од Пехчево, во дворот на архелошкиот локалитет „Манастир“ и на неговите темели, во 2001 година изграден е нов манастир со името Света Петка. Ѕидините од старохристијанската црква сведочат за животот на монахињите кои престојувале тука. Локалното население е култно по делата на св. Петка за која се вели дека се откажала од својата убавина и своето богатство го подарила на сиромасите. Има легенда која вели дека екот на камбаната се слушал до Берово и Царево Село.